Skip to main content
Main Article image

Echo Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego...

Zmiana na stanowisku Prezesa i nie tylko...

21 czerwca 2024

20. Czerwca 2024r. w sali konferencyjnej stadionu przy ul. Bydgoskiej 20, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Członkom Klubu przedstawiono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności klubu za rok 2023. Zarząd (jeszcze w "starym" składzie) otrzymał również absolutorium.

Nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Klubu. Nowym Prezesem został JAROSŁAW MOCZARSKI, który w przeszłości pełnił już wyżej wymienioną funkcję. Był również zawodnikiem naszego Klubu, którego to barwy reprezentował m.in. na III ligowym poziomie.

Uzupełniony został również skład Zarządu klubu, do którego dołączyli:

MARIOLA PIÓRKOWSKA

MIROSŁAW MILLER

KAROL WARNO

Warto nadmienić, iż na pierwszym posiedzeniu spośród Członków Zarządu wybrani zostaną: Sekretarz oraz Skarbnik

Zmienił się także skład Komisji Rewizyjnej, którą tworzyć będą:

SZYMON KOMOROWSKI

KRZYSZTOF TOŁŚCIK

MACIEJ JASIŃSKI

zdjęcia: Czesław Ćwik, Rafał Rypina


Inne aktualności